Farní informace – SEDMÁ NEDĚLE VELIKONOČNÍ 21. 5. 2023

Farní informace od 22. 5. - 28. 5. 2023

Deň
Žlutice
Chyše
Luka
Močidlec
Valeč
 

Pondělí
22. 5.

Pondělí po 7. neděli velikonoční

 

 
 –
 –
 –

Úterý
23. 5.  

Úterý po 7. neděli velikonoční

 

  

Středa
24. 5.

Středa po 7. neděli velikonoční

 

 

Čtvrtek 

25. 5. 

Čtvrtek po 7. neděli velikonoční

 

 Žlutice 17.00

Pátek
26. 5.

Památka sv. Filipa Neri, kněze

 

  Žlutice 17.00
 
            
                             

Sobota
27. 5.  
Svátek Posvěcení katedrály v Plzni

 

 

 

   Luka  15.00

 

   

 

   

 

    

        

                                             
 
– 
 

Neděle
28. 5.  

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO                     

   Žlutice     8. 30

   Chyše 10.00

   

   

 

    
 
                         
 
 

V neděli 28. 5. je sbírka na diecézi. Za Vaše dary Pán Bůh zaplať! 

Farní informace – SEDMÁ NEDĚLE VELIKONOČNÍ 21. 5. 2023