ŽLUTICE

FARNOST

5 filiálek 1 farnost sv. Petra a Pavla v správě Misijní společnosti sv. Vincenta de Paul

My jsme Vincentíni

V současnosti má Misijní společnost více než 3500 členů, ve více než 40 zemích po celém světě. Kněží a bratři se věnují nejrůznějším oblastem práce s chudými, konají lidové mise, také se zaměřují na výchovu kléru a spolupráci se společností Dcer křesťanské lásky, jejichž duchovní správa patří právě “lazarista” nebo jinak lidově řečeno “vincentínom”.

Pod Slovenské provincii patří i Česká republika, kde naši kněží konají lidové misie a spravují tři farnosti. Hlavním sídlem Misijní společnosti na Slovensku je Bratislava, kde se nachází provinciální dům spolu se seminářem ve farnosti Ružinov. Také naši misionáři působí v zemi Honduras, kde se snaží šířit církev Ježíše Krista v podmínka “ad gentes”.

Kostelů
0
Kněží
0
Bratr
0

Co nabízime?

Svaté mše, svatou zpoved, přípravu na křest, první svaté přijímaní, biřmování, svatbu

Mše sväté

Za Vaše potřeby, za Vašich blízkých, za Vás samotných, za Vaše zemřelé

Svätou zpoved

Pro očistení vaši duše aby jste bili v milosti posvěcujíci a mohli přijmou Najsvětejší Svátost Oltárni do svich srdci.

Přípravu na křest, 1. sv. přijímaní, biřmováni, svatbu

Připravíme Vás na křest, první svaté přijímání, birmovaní a na manželský snatek.

OZVI SE NÁM

DOTKNI SE NEBE!

Bože zástupů, vrať se, shlédni z nebe a podívej se, pečuj o tuto révu!
ŽL 80,15