Farní informace – ŠESTÁ NEDĚLE VELIKONOČNÍ 14. 5. 2023

Farní informace od 15. 5. - 21. 5. 2023

Deň
Žlutice
Chyše
Luka
Močidlec
Valeč
 

Pondělí
15. 5.

Pondělí po 6. neděli velikonoční

 

 
 –
 –
 –

Úterý
16. 5.  

Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka

 

  

Středa
17. 5.

Středa po 6. neděli velikonoční

 

 

Čtvrtek 

18. 5. 

Slavnost Nanebevstoupení Páně

 

 Žlutice 17.00

Pátek
19. 5.

Pátek po 6. neděli velikonoční

 

  Žlutice 17.00
 
            
                             

Sobota
20. 5.  
Sobota po 6. neděli velikonoční

 

 

 

   Luka  15.00

 

   

 

   

 

    

        

                                             
 
– 
 

Neděle
21. 5.  

SEDMÁ NEDĚLE VELIKONOČNÍ                          

   Žlutice     8. 30

   Chyše 10.00

   Močidlec 11.15

   

 

    
 
                         
 
 

V neděli 21. 5. je sbírka na diecézi. Za Vaše dary Pán Bůh zaplať! 

Farní informace – ŠESTÁ NEDĚLE VELIKONOČNÍ 14. 5. 2023