Farní informace – TŘETÍ NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 22. 1. 2023

Farní informace od 23 . 1. - 29. 1. 2023

Deň
Žlutice
Chyše
Luka
Močidlec
Valeč
 

Pondělí
23. 1.

Pondělí 3. týdne v mezidobí

 
 –
 –
 –

Úterý
24. 1.  

Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve

  

Středa
25. 1.

Svátek Obrácení sv. Pavla

  

Čtvrtek 

26. 1. 

Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů 

 

Pátek
27. 1.

Pátek 3. týdne v mezidobí

  
 
            
                             
Sobota
28. 1.  
Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve   

   Luka 15. 00

   

 

   

 

    

        

                                             
 
– 
 

Neděle
29. 1.  

ČTVRTÁ NEDĚLE V MEZIDOBÍ                    

   Žlutice     8. 30

   Chyše 10.00

    Močidlec 11.15

    
 
                         
 
 

Přede mší svatou je možnost přistoupit ke svátosti smíření.

Farní informace – TŘETÍ NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 22. 1. 2023