Farní informace – ČTVRTÁ NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 29. 1. 2023

Farní informace od 30 . 1. - 5. 2. 2023

Deň
Žlutice
Chyše
Luka
Močidlec
Valeč
 

Pondělí
30. 1.

Pondělí 4. týdne v mezidobí

 

 
 –
 –
 –

Úterý
31. 1.  

Památka sv. Jana Boska, kněze

 

  

Středa
1. 2.

Památka bl. Marie Anny Vaillot a Odilie Baumgarten, panen a mučednic

 

  

Čtvrtek 

2. 2. 

Svátek Uvedení Páně do chrámu, Hromnice

 

 Žlutice 17.00

Pátek
3. 2.

Památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka

 

  Žlutice 17.00
 
            
                             
Sobota
4. 2.  
Sobota 4. týdne v mezidobí 

   Luka 15. 00

   

 

   

 

    

        

                                             
 
– 
 

Neděle
5. 2.  

PÁTÁ NEDĚLE V MEZIDOBÍ                    

   Žlutice     8. 30

   

    
 
                         
 
 

Přede mší svatou je možnost přistoupit ke svátosti smíření. Na Hromnice budeme při mši sv. žehnat hromniční svíčky. V pátek bude adorace od 16.30.  Svatoblažejské požehnání budeme udělovat v závěru mše svaté v pátek 3. února. 

Farní informace – ČTVRTÁ NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 29. 1. 2023