Farní informace – DRUHÁ NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 15. 1. 2023

Farní informace od 16 . 1. - 22. 1. 2023

Deň
Žlutice
Chyše
Luka
Močidlec
Valeč
 

Pondělí
16. 1.

Pondělí 2. týdne v mezidobí

 

 
 –
 –
 –

Úterý
17. 1.  

Památka sv. Antonína Velikého, opata

 

  

Středa
18. 1.

Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

 

  

Čtvrtek 

19. 1. 

Čtvrtek 2. týdne v mezidobí

 

 Žlutice 17.00

Pátek
20. 1.

Pátek 1. týdne v mezidobí

 

  Žlutice 17.00
 
            
                             
Sobota
21. 1.  
Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice   

   Luka 15. 00

   Valeč 16.30

 

   

 

    

        

                                             
 
– 
 

Neděle
22. 1.  

TŘETÍ NEDĚLE V MEZIDOBÍ                    

   Žlutice     8. 30

   

    

    
 
                         
 
 

Přede mší svatou je možnost přistoupit ke svátosti smíření. Od 18.-25. ledna probíhá týden modliteb za jednotu křesťanů. Neděle Božího slova bude 22.1. Proběhne sbírka na Katolické biblické dílo. Za Vaše milodary upřímné Pán Bůh zaplať! 

Farní informace – DRUHÁ NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 15. 1. 2023