Farní informace – 33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 13. 11. 2022

Farní informace od 14. 11. - 20. 11. 2022

Deň
Žlutice
Chyše
Luka
Močidlec
Valeč
Vrbice

Pondělí
14. 11.

Pondělí 33. týdne v mezidobí

 
 –
 –
 –
Úterý
15. 11.   
Úterý 33. týdne v mezidobí
  18.00 
Svatohubertská

Středa
16. 11.
Středa 33. týdne v mezidobí

 

  

Čtvrtek 

17. 11. 

Památka sv. Alžběty Uherské

 

 8. 30
(státní svátek ČR)
Pátek
18. 11.
Posvěcení řím. bazilik sv. Petra a Pavla v Římě
  17. 00
 
            
                             
Sobota
19. 11.  
Sobota 33. týdne v mezidobí

    Luka 15. 00

    Valeč 16. 30

        

                                            
 
– 
 

Neděle
20. 11.  

SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE                    

   Žlutice     8. 30

   

    Chyše 10. 00

Močidlec 11. 30  

    
 
                         
 
 9

Přede mší svatou je možnost přistoupit ke svátosti smíření. Sbírka z neděle 13.11.2022 na Křesťanská média: 5.090Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať všem dárcům!

Farní informace – 33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 13. 11. 2022