Farní informace – 32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 6. 11. 2022

Farní informace od 7. 11. - 13. 11. 2022

Deň
Žlutice
Chyše
Luka
Močidlec
Valeč
Vrbice

Pondělí
7. 11.

Pondělí 32. týdne v mezidobí

 
 –
 –
 –
Úterý
8. 11.   
Úterý 32. týdne v mezidobí
  
Středa
9. 11.
Svátek Posvěcení lateránské baziliky

  

Čtvrtek 

10. 11. 

Památka sv. Lva Velikého, papeže

 

 17. 00
Pátek
11. 11.
Památka sv. Martina de Tours, biskupa
  17. 00
 
            
                             
Sobota
12. 11.  
Sobota 32. týdne v mezidobí

    Luka 15. 00

    Valeč 16. 30

        

                                            
 
– 
 

Neděle
13. 11.  

33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                               

   Žlutice     8. 30

   

    Chyše 10. 00

Močidlec 11. 30  

    
 
                         
 
 

Přede mší svatou je možnost přistoupit ke svátosti smíření. Pobožnost na hřbitově za zesnulé: Valeč – sobota 12.11. od 16.00 hod. V neděli je sbírka na katolická médiá . Za Vaše dary upřímné Pán Bůh zaplať!

Farní informace – 32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 6. 11. 2022