Farní informace – SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE – 20. 11. 2022

Farní informace od 21. 11. - 27. 11. 2022

Deň
Žlutice
Chyše
Luka
Močidlec
Valeč
Vrbice

Pondělí
21. 11.

Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

 
 –
 –
 –
Úterý
22. 11.   
Památka sv. Cecílie, panny a mučednice
  

Středa
23. 11.
Středa 34. týdne v mezidobí

 

  

Čtvrtek 

24. 11. 

Památka sv. Ondřeje a druhů, mučedníků

 

17.00
Pátek
25. 11.
Památka sv. Kateřiny, panny a mučednice
  17. 00
 
            
                             
Sobota
26. 11.  
Sobota 34. týdne v mezidobí

    Luka 15. 00

    

        

                                            
 
– 
 

Neděle
27. 11.  

PRVNÍ NEDĚLE ADVENTNÍ                    

   Žlutice     8. 30

   

    Chyše 10. 00

Močidlec 11. 30  

    
 
                         
 
 9

Přede mší svatou je možnost přistoupit ke svátosti smíření. Při mších sv. v sobotu a v neděli budeme požehnávat adventní věnce.

Farní informace – SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE – 20. 11. 2022