Farní informace na 33. neděli v mezidobí – 14. 11. 2021

Farní informace na 33. neděli v mezidobí – 14. 11. 2021

Deň
Žlutice
Chyše
Luka
Močidlec
Valeč
Vrbice
Pondělí
15. 11.
Férie mezidobí 33. týdne
 
 –
 –
 –
Úterý
16. 11. 
Férie mezidobí 33. týdne

Středa
17. 11.
Památka sv. Alžběty Uherské

Čtvrtek

18. 11.
Férie mezidobí 33. týdne

17. 00
Pátek
19.11. 
Férie mezidobí 33. týdne
17. 00
Sobota
20.11.  
Férie mezidobí 33. týdne
                                                         
 
 Luka 16.30
– 
Valeč 15.00 
Neděle
21.11.                        
Slavnost Ježíše Krista Krále  
   08:30 – za  farníky
 
10.00 – na dobrý úmysl
                     
 
  Močidlec – 11.30

Přede mší svatou je příležitost přistoupit ke sv. smíření.

 Získání odpustků pro zemřelé je možné získat letos od 25.10. – 30.11. Podmínkami jsou: v daný den: návštěva hřbitova, modlitba za zesnulé, modlitba na úmysl Svatého Otce, vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu, svaté přijímání a v okruhu těchto dní svátost smíření. Senioři a nemocní, kteří z vážných důvodů nemohou opustit své bydliště kvůli omezením spojenými s pandemií mohou získat odpustky na dálku. Stačí, pokud se spojí se společenstvím církve, zřeknou se jakéhokoliv hříchu s úmyslem splnit, jakmile to bude možné i další uvedené podmínky a pomodlit se před obrazem Pána Ježíše nebo Panny Marie za zesnulé.

P. Pavel Kavec CM, administrátor (723 723 728)  

Farní informace na 33. neděli v mezidobí – 14. 11. 2021