Farní informace na 32. neděli v mezidobí – 8. 11. 2021

Farní informace na 32. neděli v mezidobí – 8. 11. 2021

Deň
Žlutice
Chyše
Luka
Močidlec
Valeč
Vrbice
Pondělí
8. 11.
Férie mezidobí 32. týdne
 
 –
 –
 –
Úterý
9. 11. 
Svátek Posvěcení lateránské baziliky

Středa
10. 11.
Památka sv. Lva Velikého, papeže

Čtvrtek

11. 11.
Památka Martina, biskupa

17. 00
Pátek
12.11. 
Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka 
17. 00
Sobota
13.11.  
Památka sv. Anežky České, panny
                                                         
 
 Luka 16.30
– 
Valeč 15.00 
Neděle
14.11.                        
33. neděle v mezidobí  
   08:30 – za  farníky
 
10.00 – na dobrý úmysl
                     
 
  Močidlec – 11.30

Přede mší svatou je příležitost přistoupit ke sv. smíření.

 Získání odpustků pro zemřelé je možné získat letos od 25.10. – 30.11. Podmínkami jsou: v daný den: návštěva hřbitova, modlitba za zesnulé, modlitba na úmysl Svatého Otce, vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu, svaté přijímání a v okruhu těchto dní svátost smíření. Senioři a nemocní, kteří z vážných důvodů nemohou opustit své bydliště kvůli omezením spojenými s pandemií mohou získat odpustky na dálku. Stačí, pokud se spojí se společenstvím církve, zřeknou se jakéhokoliv hříchu s úmyslem splnit, jakmile to bude možné i další uvedené podmínky a pomodlit se před obrazem Pána Ježíše nebo Panny Marie za zesnulé.

P. Pavel Kavec CM, administrátor (723 723 728)  

Farní informace na 32. neděli v mezidobí – 8. 11. 2021