Farní informace na 34. neděli v mezidobí – 21. 11. 2021

Farní informace na Slavnost Ježíše Krista Krále – 21. 11. 2021

Deň
Žlutice
Chyše
Luka
Močidlec
Valeč
Vrbice
Pondělí
22. 11.
Památka sv. Cecílie, panny a mučednice
 
 –
 –
 –
Úterý
23. 11. 
Férie mezidobí 34. týdne
 
Středa
24. 11.
Památka sv. Ondřeje a druhů, mučedníků

Čtvrtek

25. 11.
Památka sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice

17. 00
Pátek
26.11. 
Férie mezidobí 34. týdne
17. 00
Sobota
27.11.  
Férie mezidobí 34. týdne
                                                         
 
 Luka 16.30
– 
Valeč 15.00 
Neděle
28.11.                        
První neděle adventní  
   08:30 – za  farníky
 
10.00 – na dobrý úmysl
                     
 
  Močidlec – 11.30

Přede mší svatou je příležitost přistoupit ke sv. smíření.

V sobotu a v neděli bude při mši svaté žehnání adventních věnců.

 Získání odpustků pro zemřelé je možné získat letos od 25.10. – 30.11. Podmínkami jsou: v daný den: návštěva hřbitova, modlitba za zesnulé, modlitba na úmysl Svatého Otce, vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu, svaté přijímání a v okruhu těchto dní svátost smíření. Senioři a nemocní, kteří z vážných důvodů nemohou opustit své bydliště kvůli omezením spojenými s pandemií mohou získat odpustky na dálku. Stačí, pokud se spojí se společenstvím církve, zřeknou se jakéhokoliv hříchu s úmyslem splnit, jakmile to bude možné i další uvedené podmínky a pomodlit se před obrazem Pána Ježíše nebo Panny Marie za zesnulé.

P. Pavel Kavec CM, administrátor (723 723 728)  

Farní informace na 34. neděli v mezidobí – 21. 11. 2021