Farní informace – TŘETÍ NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 21. 1. – 28. 1. 2024

Farní informace od 22. 1. - 22. 1. 2024

Deň
Žlutice
Chyše
Luka
Močidlec
Valeč
 

Pondělí 

22. 1.

 Pondělí 3. týdne v mezidobí

 

 
 –
 –
 –

Úterý
23.1.

Úterý 3. týdne v mezidobí

 

 

Středa
24. 1.

Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učittele církve

 

 

Čtvrtek 

25. 1. 

Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola

 

 Žlutice 17.00

Pátek
26. 1.

Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů

 

  Žlutice 17.00
 
            
                             

Sobota
27. 1.

Sobota 3. týdne v mezidobí

 

  

    Luka 15.00

    Valeč 16.30

        

                                             
 
– 
 

Neděle
28. 1.  

ĆTVRTÁ NEDĚLE V MEZIDOBÍ

   Žlutice     8. 30

   

 

    
 
                         
 
 

Svátost smíření vysluhujeme půl hodiny přede mší svatou.  Mše sv. v neděli 28.1.2024 v Chyši a v Močidleci nebude. Sbírka na Biblické dílo z neděle: 2.719 Kč. Za vaše dary Pán Bůh zaplať!

Farní informace – TŘETÍ NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 21. 1. – 28. 1. 2024