Farní informace – SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE – 1. 1. 2023

Farní informace od 2 . 1. - 8. 1. 2023

Deň
Žlutice
Chyše
Luka
Močidlec
Valeč
 

Pondělí
2. 1.

Památka sv. Basila a Řehoře, biskupů a učitelů církve

 

 
 –
 –
 –

Úterý
3. 1.  

Nejsvětějšího jména Ježíš 

 

 

  

Středa
4. 1.

Středa po oktávu Narození Páně

 

  

Čtvrtek 

5. 1. 

Čtvrtek po oktávu Narození Páně

 

 Žlutice 17.00

Pátek
6. 1.

Slavnost Zjevení Páně

 

 

  Žlutice 17.00
 
            
                             
Sobota
7. 1.  
Sobota po Zjevení Páně   

   Luka 15. 00

   Valeč 16.30

 

   

 

    

        

                                             
 
– 
 

Neděle
8. 1.  

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ                    

   Žlutice     8. 30

   Chyše  10.00

   

    

    
 
                         
 
 

Přede mší svatou je možnost přistoupit ke svátosti smíření. Na Slavnost Zjevení Páně budeme žehnat Třikrálovou vodu.

Farní informace – SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE – 1. 1. 2023