Farní informace – SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ- 25. 12. 2022

Farní informace od 26 . 12. - 1. 1. 2023

Deň
Žlutice
Chyše
Luka
Močidlec
Valeč
 

Pondělí
26. 12.

Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka

 

 8.30
 –
 –
 –

Úterý
27. 12.  

Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty 

 

 

  

Středa
28. 12.

Svátek sv. Mláďatek betlémských, mučedníků

 

 

 

  

Čtvrtek 

29. 12. 

Pátý den v oktávu Narození Páně

 

 

Pátek
30. 12.

Svátek Sv. rodiny Ježíše, Marie a Josefa 

 

 

  Žlutice 17.00
 
            
                             
Sobota
31. 12.  
Památka sv. Silvestra, papeže
Poslední den občanského roku   

   Luka 15. 00

   Žlutice 15. 00

 

   

 

    

        

                                             
 
– 
 

Neděle
1. 1.  

SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE                    

   Žlutice     8. 30

   Chyše  10.00

   Močidlec 11. 30

    

    
 
                         
 
 

Přede mší svatou je možnost přistoupit ke svátosti smíření. Přejeme Vám požehnané Vánoce a celý rok 2023!

Farní informace – SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ- 25. 12. 2022