Farní informace – 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 16. 10. 2022

Farní informace - 29. neděle v mezidobí- 16. 10. 2022

Deň
Žlutice
Chyše
Luka
Močidlec
Valeč
Vrbice

Pondělí
17. 10.

Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka

 
 –
 –
 –
Úterý
18. 10.   
Svátek sv. Lukáše, evangelisty
  
Středa
19. 10.
Středa 29. týdne v mezidobí
 

Čtvrtek 

20. 10.  

Čtvrtek 29. týdne v mezidobí

 Žlutice 17.00
Pátek
21. 10.
Památka bl. Karla Rakouského, císaře

 Žlutice 17.00

 
            
                             
Sobota
22. 10.  
Památka sv. Jana Pavla II., papeže

    

    Luka 15. 00

    Valeč 16.30

      

                                            
 
– 
 

Neděle
23. 10.  

30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – MISIJNÍ NEDĚLE      

   Žlutice     8. 30

   

      

    
 
                         
 
 

Přede mší svatou je možnost přistoupit ke svátosti smíření. V neděli 23.10. 2022 je sbírka na misie. Za Vaše dary upřímné Pán Bůh zaplať! 

Farní informace – 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 16. 10. 2022