Farní informace – 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 9. 10. 2022

Farní informace - 28. neděle v mezidobí- 9. 10. 2022

Deň
Žlutice
Chyše
Luka
Močidlec
Valeč
Vrbice

Pondělí
10. 10.

Pondělí 28. týdne v mezidobí

 
 –
 –
 –
Úterý
11. 10.   
Památka sv. Jana XXIII., papeže
  
Středa
12. 10.
Památka sv. Radima, biskupa
 

Čtvrtek 

13. 10.  

Čtvrtek 28. týdne v mezidobí

 Žlutice 17.00
Pátek
14. 10.
Pátek 28. týdne v mezidobí
 Žlutice 17.00

 
            
                             
Sobota
15. 10.  
Památka sv. Terezie Avilské, panny a učitelky Církve

    

    Luka 15. 00

    Valeč 16.30

      

                                            
 
– 
 

Neděle
16. 10.  

29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ      

   Žlutice     8. 30

   Chyše    10. 00

   Močidlec 11.30   

    
 
                         
 
 

Přede mší svatou je možnost přistoupit ke svátosti smíření. 

 

Farní informace – 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 9. 10. 2022