Farní informace – 20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 14. 8. 2022

Farní informace - 20. neděle v mezidobí- 14. 8. 2022

Deň
Žlutice
Chyše
Luka
Močidlec
Valeč
Vrbice

Pondělí
15. 8.

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

 Slavíme v neděli14.8.
 –
 –
 –
Úterý
16. 8.   
Památka sv. Štěpána Uherského
  
Středa
17. 8.
Středa 20. týdne v mezidobí
 

Čtvrtek 

18. 8.  

Čtvrtek 20. týdne v mezidobí

 Žlutice 17.00
Pátek
19. 8.
Pátek 20. týdne v mezidobí
 Žlutice 17. 00
 
            
                             
Sobota
20. 8.  
Památka sv. Bernarda, opata

    

    Luka 15. 00

    Valeč 16. 30       

                                            
 
– 
 

Neděle
21. 8.  

21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ      

   Žlutice     8. 30

   Chyše –   10. 00

   Močidlec – 11. 30

 

   

    
 
                         
 
 

Přede mší svatou je možnost přistoupit ke svátosti smíření. 

V neděli 21.8. je sbírka na bohoslovce. Za Vaše dary upřímné Pán Bůh zaplať!

Farní informace – 20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 14. 8. 2022