Farní informace – 19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 7. 8. 2022

Farní informace - 19. neděle v mezidobí- 7. 8. 2022

Deň
Žlutice
Chyše
Luka
Močidlec
Valeč
Vrbice

Pondělí
8. 8.

Památka sv. Dominika, kněze 

 
 –
 –
 –
Úterý
9. 8.   
Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy
  
Středa
10. 8.
Svátek sv. Vavřince, mučedníka
 

Čtvrtek 

11. 8.  

Památka sv. Kláry, panny

 Žlutice 17.00
Pátek
12. 8.
Památka sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice
 Žlutice 17. 00
 
            
                             
Sobota
13. 8.  
Sobota 19. týdne v mezidobí

    

    Luka 15. 00

    Valeč 16. 30       

                                            
 
– 
 

Neděle
14. 8.  

SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE                

   Žlutice     8.30

     

 

   

    
 
                         
 

Přede mší svatou je možnost přistoupit ke svátosti smíření. 

Mše svatá v Lukách bude ke cti sv. Vavřince, patrona kostela.

Mše sv. v Močidleci bude ke cti sv. Jakuba, patrona kostela.  

P. Pavel Kavec CM, administrátor  

Farní informace – 19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 7. 8. 2022