Farní informace na 31. neděli v mezidobí – 31. 10. 2021

Farní informace na 31. neděli v mezidobí – 31. 10. 2021

Deň
Žlutice
Chyše
Luka
Močidlec
Valeč
Vrbice
Pondělí
1. 11.
Slavnost Všech svatých
 17.00
 –
 –
 –
Úterý
2. 11. 
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
17.00
Středa
3. 11.
Památka sv. Martina de Porres, řeholníka

Čtvrtek

4. 11.
Památka Karla Boromejského, biskupa

18.00
Pátek
5.11. 
Férie mezidobí 31. týdne 
Sobota
6.11.  
Férie mezidobí 31. týdne
                                                         
 
 Luka 16.30
– 
Valeč 17.00 
Neděle
7.11.                        
32. neděle v mezidobí – MISIJNÍ NEDĚLĚ
   08:30 – za  farníky
 
10.00 – na dobrý úmysl
                     
 
  Močidlec – 11.30

Přede mší svatou je příležitost přistoupit ke sv. smíření.

V neděli 24. 10. byla sbírka na misie. Za naší farnost jsme odeslali 3.810 Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať všem dárcům!

Pobožnosti za zesnulé na hřbitovech: Žlutice – 2.11. v 16.00, Valeč – 6.11. v 15.30, Luka – 6.11. v 16.00, Chyše – 7.11. v 10.45, Močidlec – 7.11. ve 12.15.

Získání odpustků pro zemřelé je možné získat letos od 25.10. – 30.11. Podmínkami jsou: v daný den: návštěva hřbitova, modlitba za zesnulé, modlitba na úmysl Svatého Otce, vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu, svaté přijímání a v okruhu těchto dní svátost smíření. Senioři a nemocní, kteří z vážných důvodů nemohou opustit své bydliště kvůli omezením spojenými s pandemií mohou získat odpustky na dálku. Stačí, pokud se spojí se společenstvím církve, zřeknou se jakéhokoliv hříchu s úmyslem splnit, jakmile to bude možné i další uvedené podmínky a pomodlit se před obrazem Pána Ježíše nebo Panny Marie za zesnulé.

Ve čtvrtek 4. listopadu Vás zveme na Svatohubertskou mši sv., která bude v 18.00 hod. v kostele sv. Petra a Pavla ve Žluticích. V sobotu 6.11. ve Valči bude v 17.00 hod. Svatohubertská pobožnost.

P. Pavel Kavec CM, administrátor (723723728)  

Farní informace na 31. neděli v mezidobí – 31. 10. 2021