Farní informace – SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE – 26. 11. 2023

Farní informace od 27. 11. - 3. 12. 2023

Deň
Žlutice
Chyše
Luka
Močidlec
Valeč
 

Pondělí 

27. 11.

Svátek Panny Marie Zázračné medaily 

 

 
 –
 –
 –

Úterý
28.11.  

Památka sv. Kateřiny Labouré, panny

 

 

Středa
29. 11.

Středa 34. týdne v mezidobí

 

 

Čtvrtek 

30. 11. 

Svátek sv. Ondřeje, apoštola

 

 

Pátek
1. 12.

První pátek měsíce prosince

 

  Žlutice 17.00
 
            
                             

Sobota
2. 12.  

Sobota 34. týdne v mezidobí

 

  Luka 15.00

 

 

      

 

    

        

                                             
 
– 
 

Neděle
3. 12.  

PRVNÍ NEDĚLE ADVENTNÍ

   Žlutice     8. 30

   Chyše 10.00

Močidlec 11.15

 

    
 
                         
 
 

 Ve spolupráci s Městem Žlutice, Muzejním spolkem Žluticka Vás zveme na přednášku Mgr. Miloše Bělohlávka „Co se jedlo a pilo v našem kraji za císaře pána“. Čtvrtek 30. listopadu 2023 od 17.00 hodin na faře ve Žluticích.

Adventní koncert IRENY BUDWEISEROVÉ : kostel Narození sv. Jana Křtitele, Valeč, 3. prosince 2023 od 16.00 hod. Vstupné dobrovolné. Srdečně zveme!

Farní informace – SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE – 26. 11. 2023