Farní informace – 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 10. 9. 2023

Farní informace od 11. 9. - 17. 9. 2023

Deň
Žlutice
Chyše
Luka
Močidlec
Valeč
 

Pondělí 

11. 9.

Pondělí 23. týdne v mezidobí

 
 –
 –
 –

Úterý
12. 9.  

Jméno Panny Marie

  

Středa
13. 9.

Památka sv. Jana Zlatoústeho, biskupa

 

Čtvrtek 

14. 9. 

Svátek Povýšení svatého kříže

 Žlutice 17.00

Pátek
15. 9.

Památka Panny Marie Bolestné

  Žlutice 17.00
 
            
                             

Sobota
16. 9.  

Památka sv. Ludmily, mučednice

  Luka 15.00

Valeč 16.30

 

   

 

   

 

    

        

                                             
 
– 
 

Neděle
17. 9.  

24. neděle v mezidobí                     

   Žlutice     8. 30

   Chyše 10.00

Močidlec 11.15

    
 
                         
 
 

 Půl hodiny přede mší svatou je možnost přijmout sv. smíření. Přejeme Vám požehnaný týden!

Farní informace – 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 10. 9. 2023