Farní informace – 17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 30. 7. 2023

Farní informace od 31. 7. - 6. 8. 2023

Deň
Žlutice
Chyše
Luka
Močidlec
Valeč
 

Pondělí 

31.7.

Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze

 

 
 –
 –
 –

Úterý
1. 8.  

Památka sv. Alfonse z Liguori, biskupa

 

  

Středa
2. 8.

Středa 17. týdne v mezidobí

 

 

Čtvrtek 

3. 8. 

Čtvrtek 17. týdne v mezidobí

 

 Žlutice 17.00

Pátek
4. 8.

Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze

 

  Žlutice 17.00
 
            
                             

Sobota
5. 8.  

Sobota 17. týdne v mezidobí

 

   Luka  15.00

 

   

 

   

 

    

        

                                             
 
– 
 

Neděle
6. 8.  

SVÁTEK PROMĚNĚNÍ PÁNĚ                     

   Žlutice     8. 30

   Chyše 10.00

   Močidlec 11.15

 

    
 
                         
 
 

Adorace bude v pátek od 16.30. Možnost přistoupit ke svátosti smíření je vždy půl hodinu přede mší svatou. Přejeme Vám požehnaný týden!

Farní informace – 17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 30. 7. 2023