Farní informace – 26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 25. 9. 2022

Farní informace - 26. neděle v mezidobí- 25. 9. 2022

Deň
Žlutice
Chyše
Luka
Močidlec
Valeč
Vrbice

Pondělí
26. 9.

Památka sv. Kosmy a Damiána, mučedníků

 
 –
 –
 –
Úterý
27. 9.   
Památka sv. Vincence de Paul, kněze
  
Středa
28. 9.
Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona Čech a Moravy
 Protivec – poutní mše svatá v 11.00 hod.

Čtvrtek 

29. 9.  

Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

 Žlutice 17.00
Pátek
30. 9.
Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele Církve
 Žlutice 17. 00
 
            
                             
Sobota
1. 10.  
Památka sv. Terezie z Lisieux, panny a učitelky Církve

    

    Luka 15. 00

    Valeč 16.30

      

                                            
 
– 
 

Neděle
2. 10.  

27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ      

   Žlutice     8. 30

   Močidlec 11.30

   

 

   

    
 
                         
 
 

Přede mší svatou je možnost přistoupit ke svátosti smíření. 

Farní informace – 26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 25. 9. 2022