Farní informace – 24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 11. 9. 2022

Farní informace - 24. neděle v mezidobí- 11. 9. 2022

Deň
Žlutice
Chyše
Luka
Močidlec
Valeč
Vrbice

Pondělí
12. 9.

Jména Panny Marie

 
 –
 –
 –
Úterý
13. 9.   
Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa
  
Středa
14. 9.
Svátek Povýšení sv. Kříže
 

Čtvrtek 

15. 9.  

Památka Panny Marie Bolestné

 Žlutice 17.00
Pátek
16. 9.
Památka sv. Ludmily, mučednice
 Žlutice 17. 00
 
            
                             
Sobota
17. 9.  
Sobota 24. týdne v mezidobí

    

    Luka 15. 00

      

                                            
 
– 
 

Neděle
18. 9.  

25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ      

   Žlutice     8. 30

   Chyše –   10. 00

   Močidlec 11.30

   

 

   

    
 
                         
 
 

Přede mší svatou je možnost přistoupit ke svátosti smíření. 

Farní informace – 24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 11. 9. 2022