Farní informace – 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 28. 8. 2022

Farní informace - 22. neděle v mezidobí- 28. 8. 2022

Deň
Žlutice
Chyše
Luka
Močidlec
Valeč
Vrbice

Pondělí
29. 8.

Památka Umučení sv. Jana Křtitele

 
 –
 –
 –
Úterý
30. 8.   
Úterý 22. týdne v mezidobí
  
Středa
31. 8.
Středa 22. týdne v mezidobí
 

Čtvrtek 

1. 9.  

Čtvrtek 22. týdne v mezidobí

 Žlutice 17.00
Pátek
2. 9.
Pátek 21. týdne v mezidobí
 Žlutice 17. 00
 
            
                             
Sobota
3. 9.  
Památka sv. Řehoře Velikého, papeže

    

    Luka 15. 00

    Valeč 16. 30       

                                            
 
– 
 

Neděle
4. 9.  

23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ      

   Žlutice     8. 30

   Chyše –   10. 00

   Močidlec 11.30

   

 

   

    
 
                         
 
 

Přede mší svatou je možnost přistoupit ke svátosti smíření. V pátek bude adorace od 16.30h.

Farní informace – 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 28. 8. 2022