Farní informace na Třetí neděli v mezidobí 23. 1. 2022

Farní informace na 4. neděli v mezidobí – 30. 1. 2022

Deň
Žlutice
Chyše
Luka
Močidlec
Valeč
Vrbice
Pondělí
31. 1.
Památka sv. Jana Boska, kněze
 
 –
 –
 –
Úterý
1. 2.  
Férie 4. týdne v mezidobí
 
Středa
2. 2.
Svátek Uvedení Páně do chrámu – Hromnice
 Žlutice 17. 00

Čtvrtek 

3. 2. 

Památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka 

 
Pátek
4. 2. 
Férie 4. týdne v mezidobí
 Žlutice 17.00
 
            
                             
Sobota
5. 2.  
Památka sv. Agáty, panny a mučednice
                              
                                   Luka 15.00      
 Valeč 16.30
– 
 

Neděle
6. 2.                        PÁTÁ NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

   Žlutice 08:30   
 Chyše  –      10. 00
 Močidlec –  11.30  
 Vrbice –       15. 00
 
                         
 
  

Na Hromnice při mši sv. budeme žehnat svíčky. Prosím, prineste si sebou. Svatoblažejske požehnání budeme udělovat na závěr měe svaté v pátek. Na 1. pátek měsíce února bude půl hodiny přede mší svatou adorace a možnost přistoupit ke sv. smíření. 

P. Pavel Kavec CM, administrátor  

Farní informace na Třetí neděli v mezidobí 23. 1. 2022