Farní informace na 26. neděli v mezidobí – 26. 9. 2021

Farní informace na 26. neděli v mezidobí – 26. 9. 2021

Deň
Žlutice
Chyše
Luka
Močidlec
Valeč
Vrbice
Pondělí
27. 9. 2021
Sv. Vincence de Paul
 –
 –
 –
 –
Úterý
28. 9. 2021
Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona Čech
Středa
29. 9. 2021
Svátek sv. Michaela, Gabriela, Rafaela, archandělů
Čtvrtek
30. 9. 2021
Památka sv. Jeronýma, kněze a uč. Církve
Pátek
1.10.  2021
Památka sv. Terezie z Lisieux, panny a uč. Církve
Sobota
2.10.  2021
Památka sv. andělů strážných
 
 
 
– 
 
Neděle
3.10.  2021
27. neděle v mezidobí
08:30 – Za farníky
 
10.00 – na dobrý úmysl
                          
 
  

Probíhá rekonstrukce fary, mše svaté v pracovních dnech zatím nebudou. Děkuji za pochopení. V úterý na Slavnost sv. Václava, mučedníka 28.9. bude v kapli v Protivci v 11.00 hod. výroční mše sv. Po mši svaté jsme zváni k přátelskému posezení v prostorách před kaplí. Přede mší svatou je příležitost přistoupit ke sv. smíření.

V neděli 3. 10. mše sv. v Močidleci nebude.

Sobota 2.10. 2021 – mše svaté: Valeč -15.00, Luka 16.30

 

P. Pavel Kavec CM, administrátor, mobil: 723 723 728

Více o nás na www.farnostzlutice.cz

Farní informace na 26. neděli v mezidobí – 26. 9. 2021