VRBICE

kaple sv. Anny

Obecní kapli sv. Anny nechala bez povolení církve vystavět sama obec v roce 1893 na návsi uprostřed obce Vrbice (Gross Fürwitz). Farou spadala kaple k Nahořečicím. Během první světové války byly zrekvírovány oba zvony kaple na válečné účely. V roce 1925 proto zakoupila obec nový zvon. Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci druhé světové války přestala být kaple užívána ke svým účelům a postupně chátrala. Koncem 20. století byla tehdy již zdevastovaná kaple rekonstruována a vybavena jednoduchým inventářem, dovolujícím konání příležitostných bohoslužeb.

Popis objektu

Orientovaná obdélná kaple s trojboce uzavřeným presbytářem krytá plechovou valbovou střechou. Před vstupním západním průčelím je v ose přistavěna hranolová věž s polokruhovým vchodem, obdélnými a polokruhově zakončenými okny v patře, završená kónickou jehlancovou střechou. Podélné stěny lodi kaple jsou prolomeny dvojicí obdélných, polokruhově zakončených oken. Boční stěny presbytáře jsou prolomeny po jednom užším obdélném, polokruhově zakončeném okně, v závěrové stěně je pak umístěno kruhové okénko. Vnější stěny kaple jsou členěny lizénovými rámci. Vnitřní plochostropý jednolodní prostor kaple je členěn lizénovými rámy a doplněn dřevěnou kruchtou. Vnitřní zařízení kaple původně tvořil pseudorománský oltář od truhláře z Královského Údolí s obrazem sv. Anny, signovaným „Listrol 1892“, doplněný sochami sv. Jáchyma a sv. Josefa nad postranními průchody s liliovou výzdobou oblouků. Dále zde byly sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Antonína Paduánského. Všechny plastiky byly pořízeny u malíře Ferdinanda Helmera z Libkovic v roce 1909. Mezi liturgické předměty pořízené obcí patřil stříbrný pohár a pozlacený eucharistický talíř. Na věži bývaly původně zavěšeny dva zvony, zabavené během 1. světové války, které nahradil nový zvon z roku 1925. Dnes visí ve věži umíráček z kostela sv. Václava v Nahořečicích.

Zdroj:pamatkyaprirodakarlovarska.cz